Book your bus ticket!

routeDepartureArival Type
  • Tiranë - Dortmund detare via Itali
18:00 12:30 One Way

Arritja në destinacion dy ditë më vonë
110€ Ferry tickets included
Book
routeDepartureArival Type
  • Tiranë - Dortmund detare via Itali
17:00 16:30 One Way

Arritja në destinacion dy ditë më vonë
110€ Ferry tickets included
Book
routeDepartureArival Type
  • Vlorë - Dortmund toksore via Kroaci
11:00 16:30 One Way

Arritja ne destinacion ne dite me vone
100€
Book
routeDepartureArival Type
  • Vlorë - Dortmund toksore via Kroaci
10:30 16:30 One Way

Arritja ne destinacion ne dite me vone
100€
Book
routeDepartureArival Type
  • Vlorë - Dortmund toksore via Kroaci
09:30 16:30 One Way

Arritja ne destinacion ne dite me vone
100€
Book
routeDepartureArival Type
  • Vlorë - Dortmund toksore via Kroaci
08:30 16:30 One Way

Arritja ne destinacion ne dite me vone
100€
Book
routeDepartureArival Type
  • Vlorë - Dortmund toksore via Kroaci
07:30 16:30 One Way

Arritja ne destinacion ne dite me vone
110€
Book
routeDepartureArival Type
  • Vlorë - Dortmund toksore via Kroaci
06:30 16:30 One Way

Arritja ne destinacion ne dite me vone
110€
Book
routeDepartureArival Type
  • Vlorë - Dortmund toksore via Kroaci
05:00 16:30 One Way

Arritja ne destinacion ne dite me vone
110€
Book