Kontakt

Puna jonë, kënaqësia juaj!


Deutschland
Werner-Hilpert-str.17 34117
Kassel / DE
Tel.: 0049 561 / 989 26 86
Fax.: 0049 561 / 766 89 35
Mobil.: 0049 160 - 154 15 52
E-mail: fertours@web.de
Kosovë
Te stacioi i autobusave
Pejë / KS
Tel. / Fax: 00383 / 39 426 302
Mobil: 00383 / 44 13 79 81
Mobil: 00383 / 49 13 79 81
E-mail: fertours@web.de
Itali
Mobil:0039 34 95 48 54 25
Mobil:0039 32 86 53 54 49
E-mail: fertours@web.de
Shqipëri
Rr. Skenderbeu Pranë stacionit te trenit Durrës / AL
Tel.: 00 355 / 5222 05 64
Mobil: 00 355 / 69 762 7676
E-mail: fertours@web.de