Start:

End:

Vlorë - Hannover toksore via Kroaci


Ditet e nisjeve Nga Shqipëria cdo të mërkurë e të shtunë, Nga Gjermania cdo të martë e të shtunë

Qytetet e nisjes Vendi i nisjes Nisja Mberritja Vajtje Vajtje - Ardhje
Vlore - München Sheshi i Flamurit Busterminal 05:0008:0090€ 140€ Rezervo
Vlore - Nürnberg Sheshi i Flamurit Busterminal 05:0009:30105€ 170€ Rezervo
Vlore - Würzburg Sheshi i Flamurit Busterminal 05:0010:00110€ 180€ Rezervo
Vlore - Fulda Sheshi i Flamurit Busterminal 05:0011:00110€ 190€ Rezervo
Vlore - Kassel Sheshi i Flamurit Busterminal 05:0012:00110€ 190€ Rezervo
Vlore - Göttingen Sheshi i Flamurit Busterminal 05:0015:30110€ 190€ Rezervo
Vlore - Hannover Sheshi i Flamurit Busterminal 05:0016:30110€ 190€ Rezervo
Lushnje - München Stacioni i Trenit Busterminal 06:3008:0090€ 140€ Rezervo
Lushnje - Nürnberg Stacioni i Trenit Busterminal 06:3009:30105€ 170€ Rezervo
Lushnje - Würzburg Stacioni i Trenit Busterminal 06:3010:00110€ 180€ Rezervo
Lushnje - Fulda Stacioni i Trenit Busterminal 06:3011:00110€ 190€ Rezervo
Lushnje - Kassel Stacioni i Trenit Busterminal 06:3012:00110€ 190€ Rezervo
Lushnje - Göttingen Stacioni i Trenit Busterminal 06:3015:30110€ 190€ Rezervo
Lushnje - Hannover Stacioni i Trenit Busterminal 06:3016:30110€ 190€ Rezervo
Elbasan - München Elbasan Busterminal 07:3008:0090€ 170€ Rezervo
Elbasan - Nürnberg Elbasan Busterminal 07:3009:30105€ 170€ Rezervo
Elbasan - Würzburg Elbasan Busterminal 07:3010:00110€ 180€ Rezervo
Elbasan - Fulda Elbasan Busterminal 07:3011:00110€ 190€ Rezervo
Elbasan - Kassel Elbasan Busterminal 07:3012:00110€ 190€ Rezervo
Elbasan - Göttingen Elbasan Busterminal 07:3015:30110€ 190€ Rezervo
Elbasan - Hannover Elbasan Busterminal 07:3016:30110€ 190€ Rezervo
Durres - München Stacioni i Trenit Busterminal 08.3008:0080€ 130€ Rezervo
Durres - Nürnberg Stacioni i Trenit Busterminal 08:3009:30100€ 160€ Rezervo
Durres - Würzburg Stacioni i Trenit Busterminal 08:3010:00100€ 180€ Rezervo
Durres - Fulda Stacioni i Trenit Busterminal 08:3011:00100€ 180€ Rezervo
Durres - Kassel Stacioni i Trenit Busterminal 08:3012:00100€ 180€ Rezervo
Durres - Göttingen Stacioni i Trenit Busterminal 08:3015:30100€ 180€ Rezervo
Durres - Hannover Stacioni i Trenit Busterminal 08:3016:30100€ 180€ Rezervo
Tirane - München Sheshi Asllan Rusi Busterminal 09:3008:0080€ 130€ Rezervo
Tirane - Nürnberg Sheshi Asllan Rusi Busterminal 09:3009:30100€ 160€ Rezervo
Tirane - Würzburg Sheshi Asllan Rusi Busterminal 09:3010:00100€ 180€ Rezervo
Tirane - Fulda Sheshi Asllan Rusi Busterminal 09:3011:00100€ 180€ Rezervo
Tirane - Kassel Sheshi Asllan Rusi Busterminal 09:3012:00100€ 180€ Rezervo
Tirane - Göttingen Sheshi Asllan Rusi Busterminal 09:3015:30100€ 180€ Rezervo
Tirane - Hannover Sheshi Asllan Rusi Busterminal 09:3016:30100€ 180€ Rezervo
Lezhe - München Stacioni i Minibusave 10:3008:0080€ 130€ Rezervo
Lezhe - Nürnberg Stacioni i Minibusave 10:3009:30100€ 160€ Rezervo
Lezhe - Würzburg Stacioni i Minibusave 10:3010:00100€ 180€ Rezervo
Lezhe - Fulda Stacioni i Minibusave 10:3011:00100€ 180€ Rezervo
Lezhe - Kassel Stacioni i Minibusave 10:3012:00100€ 180€ Rezervo
Lezhe - Göttingen Stacioni i Minibusave 10:3017:30100€ 180€ Rezervo
Lezhe - Hannover Stacioni i Minibusave 10:3016:30100€ 180€ Rezervo
Shkoder - München Te ura e drinit 11:0008:0080€ 130€ Rezervo
Shkoder - Nürnberg Te ura e drinit 11:0009:30100€ 160€ Rezervo
Shkoder - Würzburg Te ura e drinit 11:0010:00100€ 180€ Rezervo
Shkoder - Fulda Te ura e drinit 11:0011:00100€ 180€ Rezervo
Shkoder - Kassel Te ura e drinit 11:0012:00100€ 180€ Rezervo
Shkoder - Göttingen Te ura e drinit 11:0015:30100€ 180€ Rezervo
Shkoder - Hannover Te ura e drinit 11:0016:30100€ 180€ Rezervo
Hannover - Shkoder ZOB Rundestr. 12 10:0016:00100€ 180€ Rezervo
Hannover - Lezhe ZOB Rundestr. 12 10:0016:30100€ 180€ Rezervo
Hannover - Tirane ZOB Rundestr. 12 10:0017:30100€ 180€ Rezervo
Hannover- Durres ZOB Rundestr. 12 10:0018:30100€ 180€ Rezervo
Hannover - Elbasan ZOB Rundestr. 12 10:0019:30110€ 190€ Rezervo
Hannover - Lushnje ZOB Rundestr. 12 10:0020:30110€ 190€ Rezervo
Hannover - Vlore ZOB Rundestr. 12 10:0021:30110€ 190€ Rezervo
Göttingen - Shkoder Zentrale Omnibusbahnhof 11:0016:00100€ 180€ Rezervo
Göttingen - Lezhe Zentrale Omnibusbahnhof 11:0016:30100€ 180€ Rezervo
Göttingen - Tirane Zentrale Omnibusbahnhof 11:0017:30100€ 180€ Rezervo
Göttingen- Durres Zentrale Omnibusbahnhof 11:0018:30100€ 180€ Rezervo
Göttingen - Elbasan Zentrale Omnibusbahnhof 11:0019:30110€ 190€ Rezervo
Göttingen - Lushnje Zentrale Omnibusbahnhof 11:0020:30110€ 190€ Rezervo
Göttingen - Vlore Zentrale Omnibusbahnhof 11:0021:30110€ 190€ Rezervo
Kassel - Shkoder Wilhemshöhe ICE-Bahnhof 12:0016:00100€ 180€ Rezervo
Kassel - Lezhe Wilhemshöhe ICE-Bahnhof 12:0016:30100€ 180€ Rezervo
Kassel - Tirane Wilhemshöhe ICE-Bahnhof 12:0017:30100€ 180€ Rezervo
Kassel- Durres Wilhemshöhe ICE-Bahnhof 12:0018:30100€ 180€ Rezervo
Kassel - Elbasan Wilhemshöhe ICE-Bahnhof 12:0019:30110€ 190€ Rezervo
Kassel - Lushnje Wilhemshöhe ICE-Bahnhof 12:0020:30110€ 190€ Rezervo
Kassel - Vlore Wilhemshöhe ICE-Bahnhof 12:0021:30110€ 190€ Rezervo
Fulda - Shkoder ZOB, Am Bahnhof 13:0016:00100€ 180€ Rezervo
Fulda - Lezhe ZOB, Am Bahnhof 13:0016:30100€ 180€ Rezervo
Fulda - Tirane ZOB, Am Bahnhof 13:0017:30100€ 180€ Rezervo
Fulda- Durres ZOB, Am Bahnhof 13:0018:30100€ 180€ Rezervo
Fulda - Elbasan ZOB, Am Bahnhof 13:0019:30110€ 190€ Rezervo
Fulda - Lushnje ZOB, Am Bahnhof 13:0020:30110€ 190€ Rezervo
Fulda - Vlore ZOB, Am Bahnhof 13:0021:30110€ 190€ Rezervo
Würzburg - Shkoder Bismarckstraße, westliche Hst. 15:0016:00100€ 180€ Rezervo
Würzburg - Lezhe Bismarckstraße, westliche Hst. 15:0016:30100€ 180€ Rezervo
Würzburg - Tirane Bismarckstraße, westliche Hst. 15:0017:30100€ 180€ Rezervo
Würzburg- Durres Bismarckstraße, westliche Hst. 15:0018:30100€ 180€ Rezervo
Würzburg - Elbasan Bismarckstraße, westliche Hst. 15:0016:30110€ 180€ Rezervo
Würzburg - Lushnje Bismarckstraße, westliche Hst. 15:0020:30110€ 180€ Rezervo
Würzburg - Vlore Bismarckstraße, westliche Hst. 15:0021:30110€ 180€ Rezervo
Nürnberg - Shkoder Zentrale Omnibusbahnhof 17:0016:00100€ 160€ Rezervo
Nürnberg - Lezhe Zentrale Omnibusbahnhof 17:0016:30100€ 160€ Rezervo
Nürnberg - Tirane Zentrale Omnibusbahnhof 17:0017:30100€ 160€ Rezervo
Nürnberg- Durres Zentrale Omnibusbahnhof 17:0018:30100€ 160€ Rezervo
Nürnberg - Elbasan Zentrale Omnibusbahnhof 17:0019:30105€ 170€ Rezervo
Nürnberg - Lushnje Zentrale Omnibusbahnhof 17:0020:30105€ 170€ Rezervo
Nürnberg - Vlore Zentrale Omnibusbahnhof 17:0021:30105€ 170€ Rezervo
München - Shkoder ZOB Hackerbrücke 20:3016:0080€ 130€ Rezervo
München - Lezhe ZOB Hackerbrücke 20:3016:3080€ 130€ Rezervo
München - Tirane ZOB Hackerbrücke 20:3017:3080€ 130€ Rezervo
München - Durres ZOB Hackerbrücke 20:3018:3080€ 130€ Rezervo
München - Elbasan ZOB Hackerbrücke 20:3019:3090€ 140€ Rezervo
München - Lushnje ZOB Hackerbrücke 20:3020:3090€ 140€ Rezervo
München - Vlore ZOB Hackerbrücke 20:3021:3090€ 140€ Rezervo