Start:

End:

Vlorë - Dortmund toksore via Kroaci


Ditet e nisjeve Nga Shqipëria cdo të mërkurë e të shtunë, Nga Gjermania cdo të martë e të shtunë

Qytetet e nisjes Vendi i nisjes Nisja Mberritja Vajtje Vajtje - Ardhje
Vlore - München Sheshi i Flamurit Busterminal 05:0008:0090€ 140€ Rezervo
Vlore - Ulm Sheshi i Flamurit Busterminal 05:0009:3090€ 150€ Rezervo
Vlore - Stuttgart Sheshi i Flamurit Busterminal 05:0010:0090€ 160€ Rezervo
Vlore - Mannheim Sheshi i Flamurit Busterminal 05:0011:00105€ 170€ Rezervo
Vlore - Frankfurt Sheshi i Flamurit Busterminal 05:0012:00110€ 180€ Rezervo
Vlore - Köln Sheshi i Flamurit Busterminal 05:0015:30110€ 190€ Rezervo
Vlore - Dusseldorf Sheshi i Flamurit Busterminal 05:0016:30110€ 190€ Rezervo
Vlore - Essen Sheshi i Flamurit Busterminal 05:0017:30110€ 190€ Rezervo
Vlore - Dortmund Sheshi i Flamurit Busterminal 05:0018:30110€ 190€ Rezervo
Lushnje - München Stacioni i Trenit Busterminal 06:3008:0090€ 140€ Rezervo
Lushnje - Ulm Stacioni i Trenit Busterminal 06:3009:3090€ 150€ Rezervo
Lushnje - Stuttgart Stacioni i Trenit Busterminal 06:3010:0090€ 160€ Rezervo
Lushnje - Mannheim Stacioni i Trenit Busterminal 06:3011:00105€ 170€ Rezervo
Lushnje - Frankfurt Stacioni i Trenit Busterminal 06:3012:00110€ 180€ Rezervo
Lushnje - Köln Stacioni i Trenit Busterminal 06:3015:30110€ 190€ Rezervo
Lushnje - Dusseldorf Stacioni i Trenit Busterminal 06:3016:30110€ 190€ Rezervo
Lushnje - Essen Stacioni i Trenit Busterminal 06:3017:30110€ 190€ Rezervo
Lushnje - Dortmund Stacioni i Trenit Busterminal 06:3018:30110€ 190€ Rezervo
Elbasan - München Elbasan Busterminal 07:3008:0090€ 140€ Rezervo
Elbasan - Ulm Elbasan Busterminal 07:3009:3090€ 150€ Rezervo
Elbasan - Stuttgart Elbasan Busterminal 07:3010:0090€ 160€ Rezervo
Elbasan - Mannheim Elbasan Busterminal 07:3011:00105€ 170€ Rezervo
Elbasan - Frankfurt Elbasan Busterminal 07:3012:00110€ 180€ Rezervo
Elbasan - Köln Elbasan Busterminal 07:3015:30110€ 190€ Rezervo
Elbasan - Dusseldorf Elbasan Busterminal 07:3016:30110€ 190€ Rezervo
Elbasan - Essen Elbasan Busterminal 07:3017:30110€ 190€ Rezervo
Elbasan - Dortmund Elbasan Busterminal 07:3018:30110€ 190€ Rezervo
Durres - München Stacioni i Trenit Busterminal 08:3008:0080€ 130€ Rezervo
Durres - Ulm Stacioni i Trenit Busterminal 09:3009:3080€ 150€ Rezervo
Durres - Stuttgart Stacioni i Trenit Busterminal 08:3010:0080€ 150€ Rezervo
Durres - Mannheim Stacioni i Trenit Busterminal 08:3011:00100€ 160€ Rezervo
Durres - Frankfurt Stacioni i Trenit Busterminal 08:3012:00100€ 180€ Rezervo
Durres - Köln Stacioni i Trenit Busterminal 08:3015:30100€ 180€ Rezervo
Durres - Dusseldorf Stacioni i Trenit Busterminal 08:3016:30100€ 180€ Rezervo
Durres - Essen Stacioni i Trenit Busterminal 08:3017:30100€ 180€ Rezervo
Durres - Dortmund Stacioni i Trenit Busterminal 08:3018:30100€ 180€ Rezervo
Tirane - München Sheshi Asllan Rusi Busterminal 09:3008:0080€ 130€ Rezervo
Tirane - Ulm Sheshi Asllan Rusi Busterminal 09:3009:3080€ 150€ Rezervo
Tirane - Stuttgart Sheshi Asllan Rusi Busterminal 09:3010:0080€ 150€ Rezervo
Tirane - Mannheim Sheshi Asllan Rusi Busterminal 09:3011:00100€ 160€ Rezervo
Tirane - Frankfurt Sheshi Asllan Rusi Busterminal 09:3012:00100€ 180€ Rezervo
Tirane - Köln Sheshi Asllan Rusi Busterminal 09:3015:30100€ 180€ Rezervo
Tirane - Dusseldorf Sheshi Asllan Rusi Busterminal 09:3016:30100€ 180€ Rezervo
Tirane - Essen Sheshi Asllan Rusi Busterminal 09:3017:30110€ 180€ Rezervo
Tirane - Dortmund Sheshi Asllan Rusi Busterminal 09:3018:30100€ 180€ Rezervo
Lezhe - München Stacioni i Minibusave 10:3008:0080€ 130€ Rezervo
Lezhe - Ulm Stacioni i Minibusave 10:3009:3080€ 150€ Rezervo
Lezhe - Stuttgart Stacioni i Minibusave 10:3010:0080€ 150€ Rezervo
Lezhe - Mannheim Stacioni i Minibusave 10:3011:00100€ 160€ Rezervo
Lezhe - Frankfurt Stacioni i Minibusave 10:3012:00100€ 180€ Rezervo
Lezhe - Köln Stacioni i Minibusave 10:3015:30100€ 180€ Rezervo
Lezhe - Dusseldorf Stacioni i Minibusave 10:3016:30100€ 180€ Rezervo
Lezhe - Essen Stacioni i Minibusave 10:3017:30100€ 180€ Rezervo
Lezhe - Dortmund Stacioni i Minibusave 10:3018:30100€ 180€ Rezervo
Shkoder - München Te ura e drinit 11:0008:0080€ 130€ Rezervo
Shkoder - Ulm Te ura e drinit 11:0009:3080€ 150€ Rezervo
Shkoder - Stuttgart Te ura e drinit 11:0010:0080€ 150€ Rezervo
Shkoder - Mannheim Te ura e drinit 11:0011:00100€ 160€ Rezervo
Shkoder - Frankfurt Te ura e drinit 11:0012:00100€ 180€ Rezervo
Shkoder - Köln Te ura e drinit 10:0015:30100€ 180€ Rezervo
Shkoder - Dusseldorf Te ura e drinit 11:0016:30100€ 180€ Rezervo
Shkoder - Essen Te ura e drinit 11:0017:30100€ 180€ Rezervo
Shkoder - Dortmund Te ura e drinit 11:0018:30100€ 180€ Rezervo
Dortmund - Shkoder ZOB Steinstraße 07:0016:00100€ 180€ Rezervo
Dortmund - Lezhe ZOB Steinstraße 07:0016:30100€ 180€ Rezervo
Dortmund - Tirane ZOB Steinstraße 07:0017:30100€ 180€ Rezervo
Dortmund - Durres ZOB Steinstraße 07:0018:30100€ 180€ Rezervo
Dortmund - Elbasan ZOB Steinstraße 07:0019:30110€ 190€ Rezervo
Dortmund - Lushnje ZOB Steinstraße 07:0020:30110€ 190€ Rezervo
Dortmund - Vlore ZOB Steinstraße 07:0021:30110€ 190€ Rezervo
Essen - Shkoder Hbf. Südseite Freiheit 08:0016:00100€ 180€ Rezervo
Essen - Lezhe Hbf. Südseite Freiheit 08:0016:30100€ 180€ Rezervo
Essen - Tirane Hbf. Südseite Freiheit 08:0017:30100€ 180€ Rezervo
Essen - Durres Hbf. Südseite Freiheit 08:0018:30100€ 180€ Rezervo
Essen - Elbasan Hbf. Südseite Freiheit 08:0019:30110€ 190€ Rezervo
Essen - Lushnje Hbf. Südseite Freiheit 08:0020:30110€ 190€ Rezervo
Essen - Vlore Hbf. Südseite Freiheit 08:0021:30110€ 190€ Rezervo
Dusseldorf - Shkoder ZOB Worringerstraße 09:0016:00100€ 180€ Rezervo
Dusseldorf - Lezhe ZOB Worringerstraße 09:0016:30100€ 180€ Rezervo
Dusseldorf - Tirane ZOB Worringerstraße 09:0017:30100€ 180€ Rezervo
Dusseldorf - Durres ZOB Worringerstraße 09:0018:30100€ 180€ Rezervo
Dusseldorf - Elbasan ZOB Worringerstraße 09:0019:30110€ 190€ Rezervo
Dusseldorf - Lushnje ZOB Worringerstraße 09:0020:30110€ 190€ Rezervo
Dusseldorf - Vlore ZOB Worringerstraße 09:0021:30110€ 190€ Rezervo
Köln - Shkoder Flughafen Köln/Bonn 10:0016:00100€ 180€ Rezervo
Köln - Lezhe Flughafen Köln/Bonn 10:0016:30100€ 180€ Rezervo
Köln - Tirane Flughafen Köln/Bonn 10:0017:30100€ 180€ Rezervo
Köln - Durres Flughafen Köln/Bonn 10:0018:30110€ 180€ Rezervo
Köln - Elbasan Flughafen Köln/Bonn 10:0019:30110€ 190€ Rezervo
Köln - Lushnje Flughafen Köln/Bonn 10:0020:30110€ 190€ Rezervo
Köln - Vlore Flughafen Köln/Bonn 10:0021:30110€ 190€ Rezervo
Frankfurt - Shkoder Hbf. Südseite Pforzheimerstraße 13:0016:00100€ 180€ Rezervo
Frankfurt - Lezhe Hbf. Südseite Pforzheimerstraße 13:0016:30100€ 180€ Rezervo
Frankfurt - Tirane Hbf. Südseite Pforzheimerstraße 13:0017:30100€ 180€ Rezervo
Frankfurt - Durres Hbf. Südseite Pforzheimerstraße 13:0018:30100€ 180€ Rezervo
Frankfurt - Elbasan Hbf. Südseite Pforzheimerstraße 13:0019:30110€ 190€ Rezervo
Frankfurt - Lushnje Hbf. Südseite Pforzheimerstraße 13:0020:30110€ 190€ Rezervo
Frankfurt - Vlore Hbf. Südseite Pforzheimerstraße 13:0021:30110€ 190€ Rezervo
Mannheim - Shkoder ZOB Heinrich-von-Stephan-Str. 14:0016:00100€ 160€ Rezervo
Mannheim - Lezhe ZOB Heinrich-von-Stephan-Str. 14:0016:30100€ 160€ Rezervo
Mannheim - Tirane ZOB Heinrich-von-Stephan-Str. 14:0017:30105€ 170€ Rezervo
Mannheim - Durres ZOB Heinrich-von-Stephan-Str. 14:0018:30100€ 160€ Rezervo
Mannheim - Elbasan ZOB Heinrich-von-Stephan-Str. 14:0019:30105€ 170€ Rezervo
Mannheim - Lushnje ZOB Heinrich-von-Stephan-Str. 14:0020:30105€ 170€ Rezervo
Mannheim - Vlore ZOB Heinrich-von-Stephan-Str. 14:0021:30105€ 170€ Rezervo
Stuttgart - Shkoder Airport Busterminal 17:0016:0080€ 150€ Rezervo
Stuttgart - Lezhe Airport Busterminal 17:0016:3080€ 150€ Rezervo
Stuttgart - Tirane Airport Busterminal 17:0017:3080€ 150€ Rezervo
Stuttgart - Durres Airport Busterminal 17:0018:3080€ 150€ Rezervo
Stuttgart - Elbasan Airport Busterminal 17:0019:3090€ 160€ Rezervo
Stuttgart - Lushnje Airport Busterminal 17:0020:3090€ 160€ Rezervo
Stuttgart - Vlore Airport Busterminal 17:0021:3090€ 160€ Rezervo
Ulm - Shkoder Fernbushaltestelle Böfingen 18:3016:0080€ 150€ Rezervo
Ulm - Lezhe Fernbushaltestelle Böfingen 18:3016:3080€ 150€ Rezervo
Ulm - Tirane Fernbushaltestelle Böfingen 18:3017:3080€ 150€ Rezervo
Ulm - Durres Fernbushaltestelle Böfingen 18:3018:3080€ 150€ Rezervo
Ulm - Elbasan Fernbushaltestelle Böfingen 18:3019:3090€ 150€ Rezervo
Ulm - Lushnje Fernbushaltestelle Böfingen 18:3020:3090€ 150€ Rezervo
Ulm - Vlore Fernbushaltestelle Böfingen 18:3021:3090€ 150€ Rezervo
München - Shkoder ZOB Hackerbrücke 20:3016:0080€ 130€ Rezervo
München - Lezhe ZOB Hackerbrücke 20:3016:3090€ 130€ Rezervo
München - Tirane ZOB Hackerbrücke 20:3017:3080€ 130€ Rezervo
München - Durres ZOB Hackerbrücke 20:3018:3090€ 130€ Rezervo
München - Lushnje ZOB Hackerbrücke 20:3020:3090€ 140€ Rezervo
München - Elbasan ZOB Hackerbrücke 20:3019:3090€ 140€ Rezervo
München - Vlore ZOB Hackerbrücke 20:3021:3090€ 140€ Rezervo